Somogyvár

Legenda

A somogyvári folklórban is megőrződött annak az emléke, hogy az 1095-ben elhunyt Szent László királyt eredetileg ott temették el, és földi maradványai csak később kerültek nagyváradi nyughelyére. Az ottani kolostor kultuszformáló tevékenysége révén alakját Somogy megye északi részén is mondák sora övezhette, melyeknek szórványos nyomaira még a 20. századi folklórgyűjtések is ráleltek.

Noha a somogyvári Szentesica-forrás mondáját csak néhány invariáns adat fűzi Szent Lászlóhoz (ő fakasztotta, illetve a kezét megmosta benne), az andocsi búcsújáróhely közelében lévő Kőkútról általános az a hagyomány, hogy a lovagkirály a lovát itatta belőle és megpihent mellette. Több somogyi szövegváltozatban is fennmaradt a somogyvári monostor alapítási története, amelyet eredetileg a Képes Krónikában a váci székesegyházzal kapcsolatban örökítettek meg, azonban idővel adaptálódott e dunántúli helyszínre.

A somogyvári monda szerint amikor a jó lövő hírében álló Szent László a Balaton déli mellékén vadászott, egyszer csak egy gyönyörű szarvast pillantott meg. Kapta a nyilát, hogy lelője a nemes vadat, de a szarvas azon nyomban átváltozott angyallá és azt mondta: „Ne lőj, vitéz király, engem az Isten küldött! Őseid birtokán, a somogyvári dombon, ottan építs templomot!” A csodás jelenés hatására Szent László nemsokára egy hatalmas kolostort alapított Somogyváron. A közeli Ordacsehiben e monda egy olyan változatát jegyezték fel, hogy a vadászó Szent Lászlónak megjelenő szarvas teljesen fehér színű lett, majd az agancsának tíz-tíz ága megannyi égő angyalszárnnyá változott át. Az angyallá változó szarvas e mondaváltozatban azt is közli Lászlóval, hogy az ott építendő templomban fogják majd eltemetni, ha Isten magához szólítja őt.

Természeti érték

A Balatontól délre, a Dunántúli-dombvidék löszös, homokos, agyagos talajú táján fekszik Somogyvár. Völgyekkel, dombokkal tagolt felszín, ahol a folyó, a patakok, az erdőségek változatos növény- és állatvilág megtelepedését segítik.

A közelben fekvő Somogyvári Kapuvár-hegy természetvédelmi oltalom alatt áll. A közel harminchektáros terület legfőbb feladata a honfoglalás kori emlékek őrzése, de emellett cél a természeti értékek, valamint a tiszta vizű Szentesica forrás megóvása is.

A több mint félszáz hektár kiterjedésű belterületi, Brézai erdőt a nyolcvanas években nyilvánították védetté. A kiemelt oltalom célja a parkerdő területén előforduló ritkaságok hosszú távú megőrzése. A kocsánytalan tölgyek, gyertyánok uralta erdő sokszínű növényvilággal büszkélkedhet. Korán megjelennek a park aljnövényzetében a tavaszi tőzikék fehér virágú példányai és a lilás színű ligeti csillagvirágok. Utóbbi növény magjait magas tápanyagtartalmú burok veszi körül, melyet a hangyák szívesen fogyasztanak, és ezáltal a növény terjedéséhez is hozzájárulnak. Az erdei ciklámen, májvirág, fürtös salamonpecsét mellett a védett turbánliliom sem ritka. A több mint egy méterre növő liliomféle sötéten pettyezett virágai vörös vagy rózsaszínűek.

Az idős fák a gazdag rovarvilág otthonai, a szarvasbogár és a nagy hőscincér lárvái a tölgyekben fejlődnek. A Somogyvári-patak közelsége a mocsári teknős, a közönséges tarajos gőte, a vörös- és sárgahasú unka és a barna varangy közösségeinek teremt élőhelyet. A park madárállományának ritka faja a mohazöld hátú, szürkés fejű hamvas küllő. Étlapján hangyák, rovarlárvák szerepelnek, fészkelő odúját korhadt fákba vájja. Messzire hangzó kiáltása hamar elárulja a fekete harkályt, megpillantva koromfekete tollruháját és piros „sapkáját” jól megkülönböztethető a többi harkályfélétől. A repedezett törzsű fák kéregcserepei között a csuszkák és a fakuszok keresgélik a lárvákból, a pókokból, a hártyásszárnyúakból álló eledelüket. Előbbi a fa törzsén csavarvonalban haladva, néha fejjel lefelé mozog, míg utóbbi alulról fölfelé ugrál. A vörös mókus a természetes élőhelye mellett nagyobb kiterjedésű kerteknek, parkoknak is gyakori kisemlőse. Gyors mozgású rágcsáló, növényi eredetű táplálékát a fák lomkoronájából szerzi be, mely magvakból, különböző termésekből, rügyekből áll. Énekesmadarak fészkéből tojást, sőt fiókát is zsákmányolhat.

Elérhetőség
Szállásfoglalás

Szállást keresel Somogyvár közelében? Az alábbi gombra kattintva perceken belül megtalálhatod a neked megfelelő szálláshelyet.

Megosztás