Laskod

Neve személynévi eredetű. A falut a XIII. század elején a Vayak egyik őse telepíthette.  Első írásos megjelenése 1283-ból való. 1326-ban, Ófehértó határbejárása alkalmából készült okirat szerint, egy Ábrahám nevű birtokosáról szól az írás. Érdekes módon ezután évtizedekig  ” Ábrahámlaskoda” néven említik a falut, 1588-ban Pusztalaskod néven említik, a Vayak és az Ibrányiak, valamint Zathy Katalin birtokaként. A XVII. században a fentieken kívül a Jármy, a Csernel és a Kércsy családok is osztozkodtak rajta.

1659-ben a falu régi birtokosát, Bancsy Andrást alispánnak választották, és a zavaros idők miatt a megye közgyűlése elhatározta, hogy a nevezett belsőlaskodi kúriáját (védelmi célból) jó kerítéssel (palánkkal) veszik körül a megye segítségével.

A XVIII. században régi birtokosai közül már csak a Jármyak tartották meg itteni részüket és több más családdal közösen földesurai maradtak, egészen a jobbágyfelszabadításig. 1847-ben a falunak 493 lakosa volt.

A régészeti kutatások és restaurátori feltárások során azonban bebizonyosodott, hogy ennek a templomnak már a XIII. század végén, vagy a XIV. század első harmadában állnia kellett. A téglából épült, rendkívül kisméretű templom téglány alakú hajójához egy diadalívvel elválasztott, félköríves szentély csatlakozik. A szentély északi oldalán elbontott sekrestye alapfalai kerültek elő. A templomhajó déli homlokzatát pedig három csúcsíves ablak töri át. A templombelsőben feltárt, korai periódusból származó falképek és azok analógiái, valamint a felsorolt építészeti formai elemek egyértelműen ezt az állítást támasztják alá.

Feltehetően a XV. században sem változtattak a templom tömegén és belső térelrendezésén, csupán újra kifestették. Nyugodtan mondható, hogy ez a templom, alighanem különösebb átalakítások nélkül, a XVI. század közepe után került a reformátusok birtokába. 1696-ban meglévő, régi kőtemplomként említik.

Érdekes a laskodiak 1785-ös azon kérése, hogy szilárd anyagból építhessenek templomot. Ez arra utal, hogy a középkori épület már rossz állapotban lehetett. Egy 1809-es feljegyzés szerint 1791-ben végbe is ment a renoválás. Ugyanekkor a tornyot mintegy 38 esztendősnek mondják, ez azt jelentheti, hogy 1770 körül épülhetett. Az nem derül ki a leírásból, hogy ez a torony milyen anyagból volt és hol állt. Nagy valószínűséggel a templom mellett álló fa harangtoronyról lehet szó. A templom jelentősebb átépítésre 1830-ban került sor, amikor a középkori templom félköríves szentélyét elbontják és a hajót keleti irányban meghosszabbítják. A ma is álló torony 1863-ban épült.

Elérhetőség
Szállásfoglalás

Szállást keresel Laskod közelében? Az alábbi gombra kattintva perceken belül megtalálhatod a neked megfelelő szálláshelyet.

Megosztás