Csíkszentmihály

A falu, melyhez közigazgatásilag Vacsárcsin és Ajnádon kívül még a domboldalakon szétszórt színromán település, Lóvész is hozzátartozik, Csíkszeredától 13 km-re északra, a Rákos-patak völgyében fekszik. Nevét a Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt középkori templomáról kapta: A Sancto Michaele néven jelentkező falunak az 1333-as pápai tizedjegyzék tanúsága szerint a 14. század elején szentelt temploma volt, ugyanis ebben az évben papja, János 1 garast, később 3 banálist fizet a pápa adószedőinek ( más források, ugyancsak a Monumenta Vaticanára hivatkozva, az 1332-es évet jelölik meg az első említés időpontjaként). 1694-ben, a tatár betörés alatt sokat szenvedett, ekkor pusztult el a szomszédos Cibrefalva, amely ma már csak határrészként szerepel.

A település 1539-ben Zent Mijhal, 1552-ben Zent Mihal formában szerepel. Az 1567-es regestrum 64 kapuval jegyzi. A 2,5–3 m magas falakkal kerített, egyhajós temploma, melynek oldalán sekrestyéje is van, a falu központjában fekszik. Csúcsíves-gótikus stílusú, 10,36 m hosszú, 6,62 m szélességű szentélye a nyolcszög öt oldalával zárul, sarkait támpillérek erősítik. K. Sebestyén József, illetve Entz Géza feltevései szerint (a Hunt-Pázmán nemzetség faragott címéből indulnak ki, mely az északi oldalon látható: Szentgyörgyi Zsigmond és Szentgyörgyi János két tagja, 1465–1467-ben Erdély vajdája volt) a templom építésének időszakaként az 1465–1467 közötti éveket kell tekintenünk.

Miután a tatárok 1694. február 13-án felégették a falut, a templom eredeti tornya is nagy részben elpusztult. Megmaradt viszont az 1687-ben öntött harang, amelynek ma is olvasható felirata megemlíti Sándor Mihályt, aki feltehetőleg 1715-ben magasíttatja meg a romokban heverő tornyot. Megfelelő minőségű agyaglelőhelyek itt is találhatók. Ezek középkori, kora újkori hasznosításáról kevés információnk van (még csak feltételezésekbe sem bocsátkozhatunk.

Elérhetőség
Szállásfoglalás

Szállást keresel Csíkszentmihály közelében? Az alábbi gombra kattintva perceken belül megtalálhatod a neked megfelelő szálláshelyet.

Megosztás