Könyv és film készült Szent László örökségéről

Az idei járványhelyzet megnehezítette a civil szervezetek életét. Vannak ugyanis, amelyek már elindított pályázatokat igyekeztek végigvinni, míg mások éppen belekezdtek egy-egy nagyobb programba, amikor tavasszal beköszöntött a koronavírus-járvány és ez maga után vonta az állami megszorításokat. A siteri Smiley Team Kulturális és Közösségi Egyesület is ilyen helyzetben volt, mégis végigvitte határon átnyúló pályázatát magyarországi partnereivel. A nehézségekről és az elért eredményekről Szabó Kinga elnök számolt be.

A Mosoly Kommandó közleménye

Rendhagyó módon, félig fizikai jelenléttel, félig online kapcsolattal mutatták be nemrég a Nagyvárad és Bihar a korai középkorban – Tanulmányok Biharország történetéről című történelmi tanulmánykötetet Nagyváradon. A reprint kiadás a Bihar megyei Smiley Team Kulturális és Közösségi Egyesület (Mosoly Kommandó), a Varadinum Kulturális Alapítvány és a magyarországi Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület közreműködésével jelenhetett meg. A könyv kiadását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Miniszterelnökség és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

A tanulmánykötetet a Mosoly Kommandó képviseletében Szabó Kinga elnök, valamint a Varadinum Kulturális Alapítvány programkurátora és sorozatszerkesztője, Szabó Ödön mutatta be, míg a magyarországi partnerszervezet részéről Majorné László Brigitta online kapcsolatnak köszönhetően vett részt az eseményen, amit a NEA-NO-19-Ö-V-0614 azonosító számú, „Civil szervezetek együttműködése Szent László örökségére alapozva” című pályázatuk keretében valósítottak meg.

A kiadvány létrejöttében olyan neves történészek vettek részt, akiknek szakmai munkássága kiemelkedő és kutatási területük Bihar vármegye középkori története. Szaktanulmányaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a nagyközönség szélesebb körben is megismerhesse Biharország és Szent László király kapcsolatát, különös tekintettel lovagkirály által alapított váradi püspökségre és a Szent László-kultusz kialakulására. A kötet szerkesztője a jelenlévő Szabó Ödön mellett Zsoldos Attila akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa és Oborni Teréz történész, az ELTE docense.

A szakmailag megfelelően dokumentált, ugyanakkor közérthető kiadvány hiánypótló a maga nemében Bihar megye történetének feldolgozása tekintetében, ezért a Mosoly Kommandó örömmel vett részt abban a projektben, melynek keretében immár a második kiadása jelenhetett meg tanulmánykötetnek.

Majorné László Brigitta kiemelte, Szent László örökségének megbecsülése, korának megismerése nagymértékben hozzájárul a szent király kultuszának továbbadásához. Ezért is indították útjára határon átívelő pályázatuk keretében ezt a programot, melynek célja a civil szervezetek együttműködése az országhatár két oldalán a lovagkirály szellemi hagyatékának ápolása érdekében a lehető legszélesebb ismeretanyag elérhetővé, kutathatóvá és a jövő generációk számára érthetővé tételén keresztül.

A kötetbemutató alkalmával ismertettek egy másik, korábban már bemutatott, de rendkívül értékes és hiánypótló kötetet Szent Lászlóról, mely a Lovagkirály címmel jelent meg 2019-ben a magyarországi Hierotheosz Egyesület, a kolozsvári Iskola Alapítvány és a szintén anyaországi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatásával. A rendkívül gazdag képanyaggal illusztrált, olvasmányos, ugyanakkor tudományos alapossággal megírt kiadvány közelebb visz mindenkit a szent király körüli kultusz megértéséhez, ugyanakkor megismerteti azokat a helyszíneket, ahol kiemelkedő volt a szent tisztelete és ennek emlékei mindmáig fennmaradtak.

Film készült Szent László örökségéről

A koronavírus-járvány okozta országos intézkedések miatt 2020 során sem nyáron, sem az ősz folyamán nem sikerült megszervezni a lovagkirályról szóló tudományos konferenciát. Mivel Szent László és az ő örökségének a megismerése és megismertetése a szervezők egyik fő célja, a szakmai tanácskozást felváltva ismeretterjesztő filmet készíttetett a csapat Szent László – örökség, ami összeköt címmel.

A film elkészítésével igyekeztek hozzájárulni a szent király megismeréséhez, szellemi hagyatékának átörökítéséhez, ugyanakkor a felkeresett helyszínek megismeréséhez, egyházi és turisztikai jelentőségének növeléséhez. Céljuk volt továbbá az összetartozás érzésének erősítése a magyarországi, a partiumi és a székelyföldi települések között. A filmben a Szent Lászlóhoz kapcsolódó kutatási eredményeket, a kapcsolódó legendákat mutatják be. Olyan településekhez kapcsolódnak ezek a legendák, ahol amellett, hogy a lovagkirályhoz kötődő emlékek vannak, magyar emberek (is) élnek. Az emlékek mellett bemutatnak falképeket, Szent Lászlónak felajánlott templomot, legendákat, Szent László által alapított vár romjait vagy éppen kolostort.

Az ismeretterjesztő filmben megszólal és bemutatja a Sepsiszentgyörgy melletti Kilyén unitárius templomát Jánó Mihály művészettörténész, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa. Bihar megye déli részén, a Belényesi-medencében fekvő Magyarremete református szórványgyülekezete az egyik legértékesebb Árpád-kori templommal büszkélkedhet, melynek falain jelentős Szent László-freskókat fedeztek fel, ezekről Csiszér Norbert parókus lelkipásztor beszél. A Nagyvárad melletti Mezőtelegden a három szent király, István, László és Imre herceg egészalakos középkori falképe található, ezekről és a magyarországi Velemér templomában található falfestések közös vonásairól Szoboszlai-Gáspár István református lelkipásztort kérdezték. A Szent László által alapított váradi püspökség helyén megépült középkori várban végzett régészeti feltárásokról és a kutatások eredményeiről Porsztner Kitti, a Nagyváradi Vár- és Várostörténeti Múzeum történésze tart ismertetőt, míg Emődi Tamás művészettörténész a Szent László-falképekről, a királyhoz köthető közvetlen emlékekről, illetve a nagyváradi középkori katedrális sajátosságairól értekezik. Az egész filmet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által létrehozott és működtetett Egyházmegyei Vallásturisztikai Iroda vezetője, Lakatos Attila helyezi keretbe, bemutatva a Szent László-kultusz kialakulását és megerősödését a kezdetektől egészen napjainkig.

A járványhelyzetre való tekintettel és az érvényben lévő szigorítások és tiltások betartásával szűk körben Nagyváradon megszervezték a film bemutatóját, így ha virtuálisan is, de a konferenciára tervezett meghívottak csak megszólalhattak és vetítettképes körítéssel felvételről elmondták a legfontosabb tudnivalókat.

A pályázat keretében elkészült filmet a legnagyobb internetes videomegosztó felületen mindenki számára elérhető formában közzétették a már említett, Szent László – örökség, ami összeköt címmel.

 

Forrás: www.erdon.ro

Megosztás